+ All Categories
Home > Leadership & Management > Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Date post: 05-Dec-2014
Category:
Upload: heidiwulff
View: 177 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 67 /67
De vorst – De heerser De vorst – De heerser Niccolò Machiavelli Niccolò Machiavelli Postgraduaat Moraal & Humanistische Filosofie Postgraduaat Moraal & Humanistische Filosofie Heidi Wulff Heidi Wulff
Transcript
Page 1: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

De vorst – De heerserDe vorst – De heerserNiccolò MachiavelliNiccolò Machiavelli

Postgraduaat Moraal & Humanistische FilosofiePostgraduaat Moraal & Humanistische FilosofieHeidi WulffHeidi Wulff

Page 2: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 3: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Niccolò Machiavelli (1469 – Niccolò Machiavelli (1469 – 1527)1527)

► Santi di Tito (1536-Santi di Tito (1536-1603) 1603)

► Palazzo VecchioPalazzo Vecchio► Firenze (Toscane)Firenze (Toscane)► Olie op doekOlie op doek► Postuum portretPostuum portret

Page 4: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Niccolò Machiavelli/2Niccolò Machiavelli/2

► Uffizi Gallerij FirenzeUffizi Gallerij Firenze► Vroeger bezit van Vroeger bezit van

MediciMedici► Lorenzo Bartolini (Lorenzo Bartolini (1777-1777-

1850)1850)► In paleis naast Palazzo In paleis naast Palazzo

VecchioVecchio► PlaasterPlaaster► Bekende figuren bv. Bekende figuren bv.

Galileo Galilei, Galileo Galilei, Donatello, Leonardo da Donatello, Leonardo da VinciVinci

Page 5: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 6: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Vóór zijn carrière (begin Vóór zijn carrière (begin 1498)1498)

► 2 jongere zussen, 1 oudere broer2 jongere zussen, 1 oudere broer► Vader jurist & grondeigenaar, maar armVader jurist & grondeigenaar, maar arm► Weinig bekend van < 29 jaarWeinig bekend van < 29 jaar► Familie vroegere eeuwen politiek: prestige en Familie vroegere eeuwen politiek: prestige en

welstand verlorenwelstand verloren► Passie literatuur (Dante, Petrarca, Bocaccio,…) Passie literatuur (Dante, Petrarca, Bocaccio,…)

& geschiedenis& geschiedenis► Waarschijnlijk nooit hogere opleidingWaarschijnlijk nooit hogere opleiding► 58: gestorven Firenze, begraafplaats onbekend 58: gestorven Firenze, begraafplaats onbekend

Page 7: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Carrièresprong: 1498Carrièresprong: 1498

► 1492: overlijden Lorenzo de Medici 1492: overlijden Lorenzo de Medici zoon Piero zoon Piero► Franse koning Karel VIII wil Firenze veroveren Franse koning Karel VIII wil Firenze veroveren

Piero capituleert nadat hij niet genoeg mobiliseertPiero capituleert nadat hij niet genoeg mobiliseert► 1494: verjaging van de Medici (half 131494: verjaging van de Medici (half 13dede E) E)► 1498: Savonarola (monnik-ketter) brandstapel 1498: Savonarola (monnik-ketter) brandstapel

ambtenarij werd gezuiverd van zijn ambtenarij werd gezuiverd van zijn medestandersmedestanders

► secretaris 2secretaris 2dede Kanselarij Kanselarij coördinatie coördinatie correspondentie binnenlandcorrespondentie binnenland

► secretaris Raad van 10 secretaris Raad van 10 landsverdediging landsverdediging► 2 functies 14 jaar 2 functies 14 jaar Palazzo Vecchio Palazzo Vecchio ► ambtenaar, officieel gezien geen politicusambtenaar, officieel gezien geen politicus

Page 8: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Piero SoderiniPiero Soderini

► Republiek intern verdeeld Republiek intern verdeeld ≠≠ consistent consistent binnenlands en buitenlangs beleidbinnenlands en buitenlangs beleid

► 1502: Soderini levenslang benoemd tot hoofd 1502: Soderini levenslang benoemd tot hoofd van de republiek van de republiek

► Machiavelli 10 jaar rechterhand SoderiniMachiavelli 10 jaar rechterhand Soderini► Constant conflict Soderini & oppositieConstant conflict Soderini & oppositie► 1512: tot aftreden gedwongen omdat hij 1512: tot aftreden gedwongen omdat hij

Heilige Liga tegen de Fransen niet had Heilige Liga tegen de Fransen niet had gesteundgesteund

► De Medici terug aan de macht geholpenDe Medici terug aan de macht geholpen

Page 9: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Einde carrièreEinde carrière

► Lorenzo de Medici (de Jonge) aan de macht Lorenzo de Medici (de Jonge) aan de macht ► OntslagOntslag► 1513: samenzwering tegen de Medici 1513: samenzwering tegen de Medici

Machiavelli verdacht & maand in gevangenisMachiavelli verdacht & maand in gevangenis► Vrijgelaten bij verkiezing nieuwe pausVrijgelaten bij verkiezing nieuwe paus► Huis (boerderij) Sant’AndreaHuis (boerderij) Sant’Andrea► Correspondentie ambassadeur Firenze bij Correspondentie ambassadeur Firenze bij

Apostolische stoelApostolische stoel► Il PrincipeIl Principe

Page 10: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Sant’AndreaSant’Andrea

► Mag niet meer in de buurt van Firenze komen Mag niet meer in de buurt van Firenze komen ► Mag geen politiek meer doenMag geen politiek meer doen► Héél frustrerend dat hij als visionair niet meer Héél frustrerend dat hij als visionair niet meer

mag participerenmag participeren► Heel de dag kaarten in de lokale pubsHeel de dag kaarten in de lokale pubs► Getrouwd, vriendelijk, loyaal aan zijn Getrouwd, vriendelijk, loyaal aan zijn

vrienden,… vrienden,… ► Wilde republiek maar kon ook leven met Wilde republiek maar kon ook leven met

prinsdomprinsdom

Page 11: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Il Principe: doelIl Principe: doel

Page 12: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Il principe nuovoIl principe nuovo

► 3 maanden 3 maanden geen geen tijd te verliezentijd te verliezen

► Macht verwerven Macht verwerven ► Macht consoliderenMacht consolideren► Orde bewarenOrde bewaren► Eenheid bewarenEenheid bewaren► Nieuwe heersers die Nieuwe heersers die

wilden breken met wilden breken met erfopvolgingerfopvolging

Page 13: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Vorstenspiegel (speculum Vorstenspiegel (speculum principis)principis)

Page 14: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

26 hoofdstukken26 hoofdstukken► 1-11:1-11: - - positie vóór verwerving machtpositie vóór verwerving macht

- hoe men macht verwerft- hoe men macht verwerft► 12-14:12-14: - militair - militair geen huursoldaten geen huursoldaten► 15-23:15-23: - omgang vorst met onderdanen, - omgang vorst met onderdanen,

medewerkers, andere vorsten,…medewerkers, andere vorsten,…► 24:24: - deplorabele situatie Italië- deplorabele situatie Italië► 25:25: - mogelijkheden om situatie te verbeteren- mogelijkheden om situatie te verbeteren► 26: 26: - oproep Medici om zich aan het hoofd te - oproep Medici om zich aan het hoofd te

stellen stellen + om overheersers te verdrijven+ om overheersers te verdrijven

Page 15: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Hoofdstuk 24-26Hoofdstuk 24-26

► Verleden en toekomst van ItaliëVerleden en toekomst van Italië► 24: deplorabele situatie Italië24: deplorabele situatie Italië► 25: mogelijkheden om situatie te 25: mogelijkheden om situatie te

verbeterenverbeteren► 26: hartstochtelijke roep aan de 26: hartstochtelijke roep aan de

Medici om zich aan het hoofd te stellen Medici om zich aan het hoofd te stellen van de Italianen + om buitenlandse van de Italianen + om buitenlandse overheersers te verdrijvenoverheersers te verdrijven

Page 16: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Laatste hoofdstukLaatste hoofdstuk

► Anders dan de andere hoofdstukkenAnders dan de andere hoofdstukken► Meent hij het of niet?Meent hij het of niet?► Aug. 1523: Italianen Aug. 1523: Italianen ≠ militair in staat≠ militair in staat tot tot

prestatie waartoe hij hier oproeptprestatie waartoe hij hier oproept► Medici: zakenlieden zonder militaire Medici: zakenlieden zonder militaire

traditietraditie► Maar! Onvoorspelbaarheid van de Maar! Onvoorspelbaarheid van de

fortunafortuna► Doel = non dependere da nessunoDoel = non dependere da nessuno

Page 17: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Italië Renaissance: anarchie van Italië Renaissance: anarchie van stadsstaten stadsstaten wil eenmaking wil eenmaking

Page 18: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Virtù Virtù

Page 19: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

FortunaFortuna

Page 20: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Scheiding politiek & Scheiding politiek & moraliteit moraliteit

Page 21: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Schokkende waarheidsliefdeSchokkende waarheidsliefde

►Politiek = spel vol leugen & bedrogPolitiek = spel vol leugen & bedrog►Politiek realismePolitiek realisme►Spant theorie niet voor zijn eigen karSpant theorie niet voor zijn eigen kar►Andere vorstenspiegels (bv. Erasmus) Andere vorstenspiegels (bv. Erasmus)

nobel en beschaafd leiderschapnobel en beschaafd leiderschap►Goed = macht behouden (zonder Goed = macht behouden (zonder

moraliteit)moraliteit)►Succesvolle heersers weten dat, maar Succesvolle heersers weten dat, maar

veinzen iets andersveinzen iets anders

Page 22: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Diplomatieke rampDiplomatieke ramp

►Machiavelli blijkt zelf niet Machiavelli blijkt zelf niet machiavellistischmachiavellistisch

►Waarheidsliefde maakt hem kwetsbaarWaarheidsliefde maakt hem kwetsbaar►Ondermijnt zijn positieOndermijnt zijn positie►Maakt er geen belangrijke vrienden meeMaakt er geen belangrijke vrienden mee►Vliegen vangen met honing of met azijn?Vliegen vangen met honing of met azijn?► In zijn politieke werken: geen poging om In zijn politieke werken: geen poging om

Florentijnse sleutelfiguren te knedenFlorentijnse sleutelfiguren te kneden►Nochtans hartstochtelijke passie FirenzeNochtans hartstochtelijke passie Firenze

Page 23: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 24: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 25: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 26: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 27: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 28: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 29: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 30: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 31: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 32: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 33: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 34: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Andere ideeën/1Andere ideeën/1

► Good laws and good arms (soldaten het Good laws and good arms (soldaten het gevoel geven dat ze het uit eigenbelang gevoel geven dat ze het uit eigenbelang doen) doen)

► There is no law between nations (vandaar There is no law between nations (vandaar theorie minder goed voor interne relaties)theorie minder goed voor interne relaties)

► Wees niet te voorzichtig: actie Wees niet te voorzichtig: actie ► Prins moet opletten dat hij niet zó Prins moet opletten dat hij niet zó

achterdochtig wordt dat hij niet meer te achterdochtig wordt dat hij niet meer te verdragen is.verdragen is.

► Idealen en principes verraden (cf. Nixxon) Idealen en principes verraden (cf. Nixxon)

Page 35: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Andere ideeën/2Andere ideeën/2

► Heerser = vos + leeuwHeerser = vos + leeuw► Ruler should be quick in decision makingRuler should be quick in decision making► Eigen en andermans motieven doorgrondenEigen en andermans motieven doorgronden► Long term strategyLong term strategy► Perceptie-management Perceptie-management ► Prince must know how and when to be cruel Prince must know how and when to be cruel

Mensen strelen of kelen Mensen strelen of kelen► Be good when possible, evil when necessaryBe good when possible, evil when necessary► 9/10 playing a role, never carry your own 9/10 playing a role, never carry your own

bags in publicbags in public

Page 36: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Andere Ideeën/3Andere Ideeën/3

► Don’t look to heaven for your reward. Don’t look to heaven for your reward. ► Menselijke natuur verandert niet Menselijke natuur verandert niet

analyseer verleden om mens te analyseer verleden om mens te begrijpenbegrijpen

► Macht behouden + glorie voor de staat Macht behouden + glorie voor de staat verwerven verwerven

► Moet eerder kind than cruel lijken, Moet eerder kind than cruel lijken, maar ingrijpen als kindness misbruikt maar ingrijpen als kindness misbruikt wordtwordt

Page 37: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

HumanismeHumanisme

►Studia humanitatis voor hogere ambtenarenStudia humanitatis voor hogere ambtenaren►Waarden Cicero: actief burgerschap, passie Waarden Cicero: actief burgerschap, passie

voor welzijn gemeenschap, streven naar eervoor welzijn gemeenschap, streven naar eer►Republikeinse waardenRepublikeinse waarden►M. stelt christelijke & humanistische M. stelt christelijke & humanistische

waarden in vraagwaarden in vraag►M. kritisch tegenover Aristoteles, Plato, M. kritisch tegenover Aristoteles, Plato,

CiceroCicero

Page 38: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Machiavelli: historisch Machiavelli: historisch kader/1kader/1

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Michelangelo Michelangelo (David)(David)

Page 39: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Machiavelli: historisch Machiavelli: historisch kader/2kader/2

CopernicusCopernicus Cristoforo Cristoforo ColomboColombo

Page 40: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Machiavelli: historisch Machiavelli: historisch kader/3kader/3

Martin LutherMartin Luther Hendrik VIII Hendrik VIII (Blauwbaard)(Blauwbaard)

Page 41: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Andere vorstenspiegelsAndere vorstenspiegels

►Secretum secretorum (Aristoteles?)Secretum secretorum (Aristoteles?)►Regimine Principum (Edigio Colonna)Regimine Principum (Edigio Colonna)►Principe (Giovanni Pontano)Principe (Giovanni Pontano)► Institutio principis christiani (Erasmus)Institutio principis christiani (Erasmus)

Page 42: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Bekende figuren met Bekende figuren met machiavellistische inslagmachiavellistische inslag

► ChurchillChurchill► WashingtonWashington► NapoleonNapoleon► LeninLenin► HitlerHitler► MussoliniMussolini► KissingerKissinger► RoosenveltRoosenvelt► Nixxon Nixxon

Page 43: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Iemand van jullie politieke Iemand van jullie politieke ambities? ambities?

Page 44: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

De strijd om de machtDe strijd om de macht

Page 45: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Thema: los van tijd & ruimteThema: los van tijd & ruimte

Page 46: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Dieren & machtsstrijdDieren & machtsstrijd

Page 47: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Politiek & militairPolitiek & militair

Page 48: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Akkoord of niet?Akkoord of niet?

Diplomatie = over het kopje aaien en Diplomatie = over het kopje aaien en zeggen “braaf hondje, braaf…” totdat zeggen “braaf hondje, braaf…” totdat je een stok vindt om hem te slaan.je een stok vindt om hem te slaan.

Page 49: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Organisatiepolitiek: ook op Organisatiepolitiek: ook op school!school!

““Workplace politics, (office politics or organizational politics) is the use of power within an organization for the pursuit of agendas and self-interest without regard to their effect on the organization's efforts to achieve its goals.” (Wikipedia)

Page 50: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

JudaskussenJudaskussen

Page 51: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)
Page 52: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Organisational politicsOrganisational politics

Page 53: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Positive organisational Positive organisational politicspolitics

Page 54: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Organisatiepolitiek op schoolOrganisatiepolitiek op school

► ManipulatieManipulatie► Eigen positie Eigen positie

verbeterenverbeteren► Kan + bv. sociaal Kan + bv. sociaal

krediet opbouwen krediet opbouwen door anderen te door anderen te helpenhelpen

► Kan – bv. anderen in Kan – bv. anderen in diskrediet brengendiskrediet brengen

Page 55: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

VechtscheidingVechtscheiding

Page 56: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

BurenruziesBurenruzies

Page 57: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Kennissen & vriendenKennissen & vrienden

Page 58: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Commerciële wereldCommerciële wereld

Page 59: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Niet in leerplan Niet in leerplan leerlingen leerlingen naïefnaïef

Page 60: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

The 10 laws of powerThe 10 laws of power

Page 61: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Donkere triadeDonkere triade

Page 62: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Mensen: rationele strategieMensen: rationele strategie

Page 63: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

De vijand verslaanDe vijand verslaan

Page 64: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Machiavellistische Machiavellistische persoonlijkheidpersoonlijkheid

►BedriegenBedriegen►ManipulerenManipuleren►Persoonlijk gewinPersoonlijk gewin►Sluw Sluw ►Geen gewetenGeen geweten►MACH-IV-testMACH-IV-test

Page 65: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

NarcismeNarcisme

► Overdreven gevoel voor eigenwaarde Overdreven gevoel voor eigenwaarde ► Sterke behoefte aan bewonderingSterke behoefte aan bewondering► MachtMacht► Laag inlevingsvermogen & arrogantieLaag inlevingsvermogen & arrogantie► Charmante en interessante 1Charmante en interessante 1steste indruk indruk► EgocentrismeEgocentrisme► Aandacht nodig zoals een verslavingAandacht nodig zoals een verslaving► Geen voorkeursbehandeling? Tegenspraak? Geen voorkeursbehandeling? Tegenspraak?

–> woede, depressieve gevoelens–> woede, depressieve gevoelens

Page 66: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

PsychopathiePsychopathie

►Antisociale persoonlijkheidsstoornisAntisociale persoonlijkheidsstoornis►Niet meer in DSM Niet meer in DSM ►Weinig of geen empathieWeinig of geen empathie►3% mannen en 1% vrouwen3% mannen en 1% vrouwen► Impulsief, weinig toekomstplannenImpulsief, weinig toekomstplannen►Liegen, roekeloos, geen Liegen, roekeloos, geen

gewetensproblemengewetensproblemen►Neus voor zwakke plekken van Neus voor zwakke plekken van

anderenanderen

Page 67: Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Bedankt voor jullie aandacht! Bedankt voor jullie aandacht!


Recommended