Home >Leadership & Management >Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Boekpresentatie 'Il principe' Machiavelli (taak postgraduaat Moraal & Hum. Fil.)

Date post:05-Dec-2014
Category:
View:172 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. De vorst De heerser Niccol Machiavelli Postgraduaat Moraal & Humanistische Filosofie Heidi Wulff
 • 2. Niccol Machiavelli (1469 1527) Santi di Tito (1536- 1603) Palazzo Vecchio Firenze (Toscane) Olie op doek Postuum portret
 • 3. Niccol Machiavelli/2 Uffizi Gallerij Firenze Vroeger bezit van Medici Lorenzo Bartolini (1777- 1850) In paleis naast Palazzo Vecchio Plaaster Bekende figuren bv. Galileo Galilei, Donatello, Leonardo da Vinci
 • 4. Vr zijn carrire (begin 1498) 2 jongere zussen, 1 oudere broer Vader jurist & grondeigenaar, maar arm Weinig bekend van < 29 jaar Familie vroegere eeuwen politiek: prestige en welstand verloren Passie literatuur (Dante, Petrarca, Bocaccio,) & geschiedenis Waarschijnlijk nooit hogere opleiding 58: gestorven Firenze, begraafplaats onbekend
 • 5. Carriresprong: 1498 1492: overlijden Lorenzo de Medici zoon Piero Franse koning Karel VIII wil Firenze veroveren Piero capituleert nadat hij niet genoeg mobiliseert 1494: verjaging van de Medici (half 13de E) 1498: Savonarola (monnik-ketter) brandstapel ambtenarij werd gezuiverd van zijn medestanders secretaris 2de Kanselarij cordinatie correspondentie binnenland secretaris Raad van 10 landsverdediging 2 functies 14 jaar Palazzo Vecchio ambtenaar, officieel gezien geen politicus
 • 6. Piero Soderini Republiek intern verdeeld consistent binnenlands en buitenlangs beleid 1502: Soderini levenslang benoemd tot hoofd van de republiek Machiavelli 10 jaar rechterhand Soderini Constant conflict Soderini & oppositie 1512: tot aftreden gedwongen omdat hij Heilige Liga tegen de Fransen niet had gesteund De Medici terug aan de macht geholpen
 • 7. Einde carrire Lorenzo de Medici (de Jonge) aan de macht Ontslag 1513: samenzwering tegen de Medici Machiavelli verdacht & maand in gevangenis Vrijgelaten bij verkiezing nieuwe paus Huis (boerderij) SantAndrea Correspondentie ambassadeur Firenze bij Apostolische stoel Il Principe
 • 8. SantAndrea Mag niet meer in de buurt van Firenze komen Mag geen politiek meer doen Hl frustrerend dat hij als visionair niet meer mag participeren Heel de dag kaarten in de lokale pubs Getrouwd, vriendelijk, loyaal aan zijn vrienden, Wilde republiek maar kon ook leven met prinsdom
 • 9. Il Principe: doel
 • 10. Il principe nuovo 3 maanden geen tijd te verliezen Macht verwerven Macht consolideren Orde bewaren Eenheid bewaren Nieuwe heersers die wilden breken met erfopvolging
 • 11. Vorstenspiegel (speculum principis)
 • 12. 26 hoofdstukken 1-11: - positie vr verwerving macht - hoe men macht verwerft 12-14: - militair geen huursoldaten 15-23: - omgang vorst met onderdanen, medewerkers, andere vorsten, 24: - deplorabele situatie Itali 25: - mogelijkheden om situatie te verbeteren 26: - oproep Medici om zich aan het hoofd te stellen + om overheersers te verdrijven
 • 13. Hoofdstuk 24-26 Verleden en toekomst van Itali 24: deplorabele situatie Itali 25: mogelijkheden om situatie te verbeteren 26: hartstochtelijke roep aan de Medici om zich aan het hoofd te stellen van de Italianen + om buitenlandse overheersers te verdrijven
 • 14. Laatste hoofdstuk Anders dan de andere hoofdstukken Meent hij het of niet? Aug. 1523: Italianen militair in staat tot prestatie waartoe hij hier oproept Medici: zakenlieden zonder militaire traditie Maar! Onvoorspelbaarheid van de fortuna Doel = non dependere da nessuno
 • 15. Itali Renaissance: anarchie van stadsstaten wil eenmaking
 • 16. Virt
 • 17. Fortuna
 • 18. Scheiding politiek & moraliteit
 • 19. Schokkende waarheidsliefde Politiek = spel vol leugen & bedrog Politiek realisme Spant theorie niet voor zijn eigen kar Andere vorstenspiegels (bv. Erasmus) nobel en beschaafd leiderschap Goed = macht behouden (zonder moraliteit) Succesvolle heersers weten dat, maar veinzen iets anders
 • 20. Diplomatieke ramp Machiavelli blijkt zelf niet machiavellistisch Waarheidsliefde maakt hem kwetsbaar Ondermijnt zijn positie Maakt er geen belangrijke vrienden mee Vliegen vangen met honing of met azijn? In zijn politieke werken: geen poging om Florentijnse sleutelfiguren te kneden Nochtans hartstochtelijke passie Firenze
 • 21. Andere ideen/1 Good laws and good arms (soldaten het gevoel geven dat ze het uit eigenbelang doen) There is no law between nations (vandaar theorie minder goed voor interne relaties) Wees niet te voorzichtig: actie Prins moet opletten dat hij niet z achterdochtig wordt dat hij niet meer te verdragen is. Idealen en principes verraden (cf. Nixxon)
 • 22. Andere ideen/2 Heerser = vos + leeuw Ruler should be quick in decision making Eigen en andermans motieven doorgronden Long term strategy Perceptie-management Prince must know how and when to be cruel Mensen strelen of kelen Be good when possible, evil when necessary 9/10 playing a role, never carry your own bags in public
 • 23. Andere Ideen/3 Dont look to heaven for your reward. Menselijke natuur verandert niet analyseer verleden om mens te begrijpen Macht behouden + glorie voor de staat verwerven Moet eerder kind than cruel lijken, maar ingrijpen als kindness misbruikt wordt
 • 24. Humanisme Studia humanitatis voor hogere ambtenaren Waarden Cicero: actief burgerschap, passie voor welzijn gemeenschap, streven naar eer Republikeinse waarden M. stelt christelijke & humanistische waarden in vraag M. kritisch tegenover Aristoteles, Plato, Cicero
 • 25. Machiavelli: historisch kader/1 Leonardo da Vinci Michelangelo (David)
 • 26. Machiavelli: historisch kader/2 Copernicus Cristoforo Colombo
 • 27. Machiavelli: historisch kader/3 Martin Luther Hendrik VIII (Blauwbaard)
 • 28. Andere vorstenspiegels Secretum secretorum (Aristoteles?) Regimine Principum (Edigio Colonna) Principe (Giovanni Pontano) Institutio principis christiani (Erasmus)
 • 29.
Embed Size (px)
Recommended